Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2001Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o OOU“). Bezpečnost vašich údajů a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnosti.

Kdo jsme?

Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost VAM System CZ s.r.o., se sídlem Tiskařská 10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 04487460, DIČ: CZ04487460, IČ DPH: SK2022963294, e-mail: info@vamsystem.cz (dále jen „provozovatel“).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme jen ty vaše osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k vyřízení vaší objednávky. Jsou jimi zejména titul, jméno, příjmení, adresa pro fakturační účely, údaje o objednávce, údaje o platbách, kontaktní osoba, tel. č., e-mail. Pokud navštívíte prostory naší prodejny, budeme zpracovávat i váš obrazový záznam zachycený kamerovým systémem. Pokud navštívíte naši webovou stránku, budeme získávat a využívat s vaším souhlasem i cookies.

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně k tomu, abychom zaevidovali a vyřídili vaši objednávku a splnili své smluvní a zákonné povinnosti, které s tím souvisí. Jako našeho zákazníka vás můžeme oslovit reklamními nabídkami i bez souhlasu.
Pokud nám dáte souhlas k zasílání newsletteru, budeme vám zasílat informace o akcích a novinkách na váš e-mail.

Jaký je náš oprávněný zájem?

Pokud navštívíte prostory naší prodejny, budeme zpracovávat váš obrazový záznam zachycený kamerovým systémem. Kamerový systém provozujeme za účelem zajištění ochrany majetku a bezpečnosti.
Pokud jste náš zákazník, můžeme vás informovat o akcích a slevách našich produktů a služeb bez vašeho souhlasu. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě přímý marketing. Pokud nemáte zájem, abychom vás informovali o akcích a slevách, můžete to kdykoli odmítnout na info@vamsystem.cz.

Jak nám můžete dát souhlas?

Souhlas ke zpracování vašich osobních údajů nám můžete dát přihlášením se k odběru newsletteru nebo zaškrtnutím příslušného checkboxu.

Jak můžete souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat

 • zasláním oznámení na e-mail info@vamsystem.cz;
 • zasláním oznámení prostřednictvím kontaktního formuláře;
 • zasláním oznámení poštou na adresu VAM System CZ s.r.o., Tiskařská 10, Malešice, 108 00 Praha.

Osoby mladší 16 let

Nabídka zboží na této webové stránce není určena pro osoby mladší 16 let. Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti se službami informační bezpečnosti na základě vašeho souhlasu, tento souhlas nám můžete poskytnout, jen pokud jste dovršili 16 let věku. Osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme.

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje poskytujeme třetí osobě, jen pokud je to nezbytné k plnění smlouvy, např. dopravci, nebo pokud nám to vyplývá ze zvláštního zákona, např. daňový úřad či ČOI.
Vaše osobní údaje dále poskytujeme zprostředkovatelům, se kterými jsme uzavřeli písemnou smlouvu, a kteří poskytují přiměřené záruky za bezpečnost vašich osobních údajů. Těmito zprostředkovateli jsou:

 • externí účetní firma

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme jen po nezbytnou dobu. Účetní doklady uchováváme po dobu 10 let. Objednávky a jiné dokumenty související s uzavřením smlouvy uchováváme po dobu 5 let. Pokud jste nám dali souhlas ke zpracování vašich osobních údajů k marketingovým účelům, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu 5 let. Cookies uchováváme po dobu 13 měsíců.

Kam přenášíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje přenášíme do třetí země (USA) v souvislosti s využíváním služeb Google a Facebook.

Nejste spokojeni?

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám o tom dát vědět na e-mail info@vamsystem.cz. Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a písemné formě. Nevyužíváme žádné prostředky automatizovaného individuálního rozhodování. Vaše osobní údaje zpracováváme v systému pro administraci e-shopu. Používáme také služby Google Analytics, Adwords a Facebook Pixel.

Jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů?

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme potřebná technická a organizační opatření. Webová stránka je zabezpečená SSL certifikátem. Zavedli jsme politiku silných hesel. Osoby, které zpracovávají vaše osobní údaje, byly poučeny a zavázány mlčenlivostí.

Jaká máte práva?

a) Právo na přístup k údajům

Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud tyto zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na prístup k údajom

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

d) Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud

 • už vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, ke kterému jste nám je poskytli;
 • odvoláte svůj souhlas;
 • namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů;
 • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně;
 • osobní údaje musí být vymazány, aby tím byla splněna zákonná povinnost;
 • pokud jste dítě, případně rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;

e) Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování vašich údajů dojde, pokud

 • nám oznámíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to až dokud neověříme jejich správnost;
 • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, ale vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a namísto toho žádáte, abychom zpracování vašich osobních údajů jen omezili;
 • vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv;
 • namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů, a to až dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

f) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo žádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické podobě (např. soubor XML nebo CSV), která vám snadno umožní přenést si údaje do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy, a dali jste nám k jejich zpracování souhlas.

g) Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme k účelům přímého marketingu, můžete namítat proti jejich zpracování kdykoli. Na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

 • k plnění úlohy ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • z důvodu našeho oprávněného zájmu;
 • vytváření profilu zákazníka;

můžete namítat jejich zpracování, pokud k tomu máte osobní důvody.

Jak můžete tato práva vykonávat?

Se svou žádostí se na nás můžete obrátit některým z těchto způsobů:

 • zasláním oznámení na e-mail info@vamsystem.cz;
 • zasláním oznámení prostřednictvím kontaktního formuláře;
 • zasláním oznámení poštou na adresu VAM System CZ s.r.o., Tiskařská 10, Malešice, 108 00 Praha.

Všemi vašimi žádostmi se budeme zaobírat a o výsledku jejího vyřízení vás budeme informovat stejným způsobem, jakým žádost podáte.

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění dne 25. 5. 2018.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti.

Chcete i vy nepřekonatelný zabezpečovací systém do svého auta? Vyplňte náš formulář a my se vám ozveme s cenovou nabídkou.

 

Nezávazná cenová nabídka


Vaše auto bude chráněné před zloději
Zabezpečovací systém VAM
Auto
Nezávazná nabídka
Nahoru